A baadin cosaan no seereer 

A baadin cosaan no seereer refu a baadin ale seereer we mbaadnitaa ya fo maa m kaa boo ndiik ta ref kaa da lamra kam den. Ndax o waag a baadin koy xano rutel so ref fo oxa na waadnaa ndax o jeg xamxam fo o and ole warna tax o waag o waadin. A baadin no seereer koy oxe refa , a baadin fa a paaƈ, a baadin fa a moos, a baadin fa a cuur mbaa a qeƭ fa a baadin rew lamɓeer.

seereer a Sinig (Seereer-siin)

1. A baadin cosaan Seereer 

2. Siriñ Seereer wena mbaadnaa a baadin cosaan 
    2.1 A lim aleno Siriñ Seereer maak 

3. Ne o Seereer a waadnitaa (Lup
    3.1 A lim ale no wena mbaadnitaa Lup 
        3.1.1 A ɗeetlax no ne Seereer we mbaadnitaa(Lup) fo ne Lebu we mbaadnitaa (Ndepp
        3.1.2 A lim ale no wena mbaadnitaa Ndepp 

4. A lim ale no taxar ke seereer we mbaadnitaa (na Seereer a Sinig, Saafi-Saafi, Ndut, Sili-Sili, Noon, Laalaa, Farañse, Angale fa a kon siyas den). 
    4.1 Ne taxar ke nduufteel fo neda saxadteel 

5. Xa qet na baadin Seereer 
    5.1 Santar ne refnaa Fatik ta waadnaa a baadin cosaan (CEMETRA) 
    5.2 O qet onGen baabaadin we Fatik "MALANGO" 

6. A ƥaal siyas na baadin Seereer 

7. O njiriñ no ngim Seereer na baadin cosaan no Seereer 

8. O njiriñ no tew na baadin Seereer 

9. O njiriñ no koor na baadin Seereer

Senegambi: ndaxar /  ƥaak  (1877).

“ɓAAK PANGOOL NE” [na] Lutteuses 47. A dokimanteer ala Elena Dalmasso 

fi’na .


Widewo neeke kaa laltaa “ɓaak pangool ne” ta ref ndaxar na jegna solo no ngim no adna fa na baadin no seereer. a jega solo iitam no keda ñowtaa ñaal nu refna.Mbug yo in na FacebookNdeef yo in na Twitter